Ceník dálničních známek

Ceny dálničních známek pro rok 2010 jsou odvozeny od zakoupeného typu dálničního kuponu. K výběru máme 3 typy na 10 dní, na 1 měsíc a dálniční známku na celý rok, která má platnost 14 měsíců (01. 12. 2009 – 31. 01. 2011):

Měsíční kupón (označení M) Platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Desetidenní kupón (označení D) Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.
Ceny kupónů a prodejní místa

2010-roční

Napište komentář

Pokud chcete, můžete napsat komentář k tomuto článku:

Měli byste být přihlášený.