Vylepení dálniční známky a pokyny

V případě kontroly, kterou mohou provádět příslušníci Policie, nebo Celní správy v uniformě prokazuje řidič zaplacení dálničního poplatku dvoudílným kupónem, jehož první díl s vyplněným registračním číslem (RČ) musí být vylepen celou svou plochou přímo na vnitřní straně skla předního okna a musí být umístěn na pravém dolním okraji (viz obrázek).

umisteni_nalepky_na_vozeČR kopie

Druhý díl kupónu rovněž s vyplněným RČ musí mít řidič u sebe.

Použití zpoplatněné komunikace bez platného dálničního kupónu (ať už chybějící nebo prošlé) může být pokutováno Policií do výše 5 000 Kč, ve správním řízení až do výše 500 000 Kč. Vozidlo je od placení dálničních poplatků osvobozené, pokud je ve vozidle přepravována osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P a vozidlo musí být vlastněno touto osobou nebo osobou jí blízkou. Výjimka dle sdělení Ministerstva dopravy neplatí pro zahraniční držitele průkazů zdravotně postiženého.

Kupón je platný, jestliže jsou splněny následující podmínky:

  1. obsahuje údaj o registračním čísle (na obou částech kupónu), který se shoduje s registračním číslem, kterým je opatřeno motorové vozidlo nebo první motorové vozidlo jízdní soupravy. V případě změny registračního čísla vozidla se kupón nemění
  2. obě části mají shodné označení – série 2 písmen a šestimístné pořadové číslo
  3. u časových kupónů (měsíční, týdenní) část kupónu nalepená na sklo obsahuje vyznačení doby platnosti – provedené prodejcem proděravěním kleštěmi – odpovídající době, kdy je motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou dálnice nebo rychlostní silnice užita. Časový kupón bez označení doby platnosti je neplatný.

Po uplynutí doby platnosti kupónu musí být nalepený díl z předního skla vozidla odstraněn.

Napište komentář

Pokud chcete, můžete napsat komentář k tomuto článku:

Měli byste být přihlášený.